Betonowe posadzki przemysłowe Kraków, Lublin, Rzeszów ...

Najbardziej popularny typ posadzek wykonywanych w obiektach przemysłowych, halach magazynach, sklepach, obiektach handlowych i garażach. Wymagania stawiane betonowym posadzkom przemysłowym zależą od ich przeznaczenia, obciążeń i rodzaju wykończenia – nawierzchni. Parametry posadzki zależą od wartości oddziaływań oraz sposobu ich przekazania, rodzaju podbudowy, warunków gruntowych oraz technologii jej wykonania.   

Ze względu na konstrukcje wykonujemy:

  • płyty betonowe niezbrojone,
  • płyty betonowe zbrojone siatkami stalowymi,
  • płyty betonowe ze zbrojeniem rozproszonym np. włókna stalowe, polipropylenowe, polietylenowe i inne.
  • betonowe posadzki przemysłowe lublin

Ze względu na wykończenie powierzchni wykonujemy:

  • posadzki utwardzane powierzchniowo metodą DST (Dry-Shake Topping)

W celu wykończenia powierzchni najczęściej stosowane są suche posypki mineralne, dozowane w ilości około 4-6 kg/m2 na wiążący beton. Tak przygotowana nawierzchnia jest zacierana mechanicznie na gładko. Grubość utwardzonej wierzchniej warstwy wynosi ok. 2-3 mm i cechuje się: niskim w/c, szczelną strukturą o małej nasiąkliwości, wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką odpornością na ścieranie i twardością. Po utwardzeniu powierzchnia jest dodatkowo impregnowana.

  • posadzki zacierane na ostro pod dalsze wykończenie (płytki, wykładzina, żywice)
  • posadzki betonowe uszlachetniane poprzez szlifowanie – beton polerowany

Polerowany beton powstaje w wyniku kilkustopniowej obróbki mechanicznej powierzchni posadzki betonowej. Obróbce szlifowania można poddać też użytkowaną posadzkę w celu jej renowacji. Zastosowanie odpowiednich impregnatów powoduje wzmocnienie powierzchni betonu oraz poprawia jego właściwości. Posadzki z betonu polerowanego wyglądem porównywane są do granitu i marmuru, charakteryzują się długą żywotnością, łatwością w utrzymaniu czystości, wysoką odpornością chemiczną, mechaniczną, a także odpornością na ścieranie i pylenie.  

Ze względu na odkształcenia skurczowe i termiczne betonowych posadzek wykonujemy:

  • dylatacje konstrukcyjne, nazywane inaczej szczelinami rozszerzenia

Wykonywane pomiędzy polami betonowej posadzki pozwalają na dostosowanie się odkształceń poszczególnych pól i wzajemnych ich ruchów. Najczęściej wykonywane są w miejscach dylatacji budynku lub dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania niekorzystnego wpływu oddziaływań termiczno-wilgotnościowych. Dylatacje konstrukcyjne przechodzą przez całą grubość posadzki, powinny być dyblowane, a szczelina dylatacyjna może być wypełniona materiałem elastycznym.

  • szczeliny dylatacyjne oddzielające

Szczeliny stosowane w celu odizolowania posadzki od innych elementów konstrukcji.

  • dylatacje stykowe (robocze)

Wynikają one z technologii wykonania posadzki betonowej. Na granicy szczelin stosowane są najczęściej specjalnie dobrane profile dylatacyjne.

  • dylatacje skurczowe

Wykonywane jako pozorne, nacinane lub pełne. Nacięcia wykonuje się na głębokość 1/3 grubości płyty, pod kątem prostym. Stosunek dłuższego boku pola do krótszego nie powinien być mniejszy niż 1,5. Maksymalny rozstaw dylatacji skurczowych przyjmuje się od 4 m do 6 m w standardowych warunkach wykonania posadzki. Szczeliny skurczowe zaleca się dyblować przy dużych obciążeniach skupionych. W zależności od warunków eksploatacji, mogą być otwarte lub zabezpieczone od góry elastycznymi masami. Wypełnienie szczelin powinno być wykonane po wystąpieniu największych odkształceń skurczowych w betonie.

Oferujemy betonowe posadzki przemysłowe kraków wykonywane przy użyciu kombajnów do rozkładania i poziomowania betonu naprowadzanych laserowo i zdalnie sterowanych. Szczególnie zalecanych do wykonywania posadzek w dużych obiektach jak również na mniejszych trudno dostępnych powierzchniach. Jednoczesne rozkładanie, wibrowanie i poziomowanie świeżej mieszanki betonowej pozwala na osiągnięcie precyzji w wykonaniu poziomu posadzki w sposób nieporównywalny z tradycyjnymi metodami.