Wylewki maszynowe mixokretem

W zakres naszych prac wchodzi ułożenie hydroizolacji, warstwy termoizolacji, dylatacji pionowej, dozbrojenia siatką metalową lub włóknami polipropylenowymi, ułożenie warstwy półsuchego betonu z domieszką plastyfikatora, laserowe poziomowanie oraz mechaniczne zatarcie powierzchni.  

Uzyskanie posadzek równych i gładkich, dobrej jakości, niepylących i niepękających, uzależnione jest od dobrze dobranych składników mieszanki betonowej i jej odpowiedniej konsystencji. Wykonane wylewki maszynowe nie wymagają stosowania mas wyrównawczych i wylewek samopoziomujących. Mamy pełną świadomość, że jakość wykonanych przez nas wylewek maszynowych ma całkowity wpływ na trwałość i efekt końcowy finalnej warstwy podłogi.